Hướng dẫn reset ID tất cả Bài viết và Thành viên trong Xenforo

Thảo luận trong 'Xenforo' bắt đầu bởi Hoacon, 26/1/18.

Lượt xem: 126

 1. Hoacon Administrator

  Cách thực hiện rất đơn giàn, bạn chỉ cần truy cập Cpanel -> PhpMyadmin

  Chọn sang tab SQL dán lệnh bên dưới rồi thực thi (GO)

  HTML:
  DELETE FROM xf_user_profile WHERE user_id > 1;
  TRUNCATE TABLE xf_user_status;
  TRUNCATE TABLE xf_user_trophy;
  TRUNCATE TABLE xf_admin_log;
  ALTER TABLE xf_admin_log
  AUTO_INCREMENT = 1;
  TRUNCATE TABLE xf_conversation_master; 
  ALTER TABLE xf_conversation_master 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  TRUNCATE TABLE xf_conversation_message; 
  ALTER TABLE xf_conversation_message 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  TRUNCATE TABLE xf_conversation_recipient; 
  TRUNCATE TABLE xf_conversation_user; 
  TRUNCATE TABLE xf_error_log; 
  TRUNCATE TABLE xf_forum; 
  ALTER TABLE xf_forum 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  TRUNCATE TABLE xf_forum_prefix; 
  TRUNCATE TABLE xf_link_forum; 
  TRUNCATE TABLE xf_import_log; 
  TRUNCATE TABLE xf_ip; 
  ALTER TABLE xf_ip 
  AUTO_INCREMENT = 2; 
  TRUNCATE TABLE xf_liked_content; 
  ALTER TABLE xf_liked_content 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  TRUNCATE TABLE xf_moderation_queue; 
  TRUNCATE TABLE xf_moderator; 
  TRUNCATE TABLE xf_moderator_content; 
  ALTER TABLE xf_moderator_content 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  TRUNCATE TABLE xf_node; 
  ALTER TABLE xf_node 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  TRUNCATE TABLE xf_poll; 
  ALTER TABLE xf_poll 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  TRUNCATE TABLE xf_poll_response; 
  ALTER TABLE xf_poll_response 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  TRUNCATE TABLE xf_poll_vote; 
  TRUNCATE TABLE xf_profile_post; 
  ALTER TABLE xf_profile_post 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  TRUNCATE TABLE xf_search; 
  TRUNCATE TABLE xf_search_index; 
  TRUNCATE TABLE xf_session; 
  TRUNCATE TABLE xf_session_activity; 
  TRUNCATE TABLE xf_thread_user_post; 
  TRUNCATE TABLE xf_thread_watch; 
  TRUNCATE TABLE xf_thread_read; 
  TRUNCATE TABLE xf_permission_cache_content; 
  TRUNCATE TABLE xf_permission_group; 
  TRUNCATE TABLE xf_warning; 
  ALTER TABLE xf_warning 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  TRUNCATE TABLE xf_moderator_log; 
  ALTER TABLE xf_moderator_log 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  TRUNCATE TABLE xf_forum_watch; 
  TRUNCATE TABLE xf_forum_read; 
  TRUNCATE TABLE xf_report; 
  TRUNCATE TABLE xf_report_comment; 
  ALTER TABLE xf_report 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  ALTER TABLE xf_report_comment 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  TRUNCATE TABLE xf_stats_daily; 
  TRUNCATE TABLE xf_user_confirmation; 
  ALTER TABLE xf_thread_read 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  TRUNCATE TABLE xf_attachment; 
  TRUNCATE TABLE xf_attachment_data; 
  TRUNCATE TABLE xf_attachment_view; 
  ALTER TABLE xf_attachment 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  ALTER TABLE xf_attachment_data 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  TRUNCATE TABLE xf_user_field_value; 
  TRUNCATE TABLE xf_user_field; 
  TRUNCATE TABLE xf_thread_prefix; 
  ALTER TABLE xf_thread_prefix 
  AUTO_INCREMENT = 1; 
  TRUNCATE TABLE xf_thread_prefix_group; 
  ALTER TABLE xf_thread_prefix_group 
  AUTO_INCREMENT = 1;
  
  Lưu ý: Code trên chỉ hỗ trợ xenforo 1.2.x trở lên.

  Với cách làm trên, bạn sẽ xóa được hết bài viết, thread, ip, log, thành viên - trừ thành viên có ID 1.. mà không ảnh hưởng gì đến templates, addon, gói ngôn ngữ đang dùng. Hơn nữa, nó sẽ reset lại ID thread, post, user bắt đầu lại từ đầu.
   
Tags:

Chia sẻ trang này